Zmluvy

Dohoda č. 22/25/054/181

Číslo zmluvy: 22/25/054/181

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 28.11.2022

Platnosť od: 28.11.2022

Zmluva o nájme bytu

Číslo zmluvy: 12/2022

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2022

Platnosť od: 01.11.2022

Dohoda č. 22/25/010/51

Číslo zmluvy: 22/25/010/51

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 18.10.2022

Platnosť od: 18.10.2022

Kúpna zmluva č. 8/2022

Číslo zmluvy: Kúpna zmluva č. 8/2022

Dodávateľ: COOP Jednota Žilina, s. d.

Podpísaná: 01.04.2022

Platnosť od: 01.04.2022