Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 483/2021/UZ

Dodatok č.1 k zmluve o termin.úvere č.4832021UZ

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 483/2021/UZ

Dodávateľ: VÚB, a. s.

Podpísaná: 08.06.2022

Platnosť od: 08.06.2022