Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súľov – Hradná

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súľov – Hradná bol schválený 10.07.2008
2008-07-10_Uznesenie SH k PHSR a UP_Schvalenie

Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súľov – Hradná bolo schválené 03.11.2014 Uznesením zastupiteľstva č. 30/2014.
2014-11-03_Uznesenie SH k PHSR a UP_Doplnenie 01

PHSR_00Titulna strana
PHSR_01TextovaCast