Zmluva o poskyt. štatutárnych audítorských služieb č. 20/2022

Zmluva o poskyt. štatutárnych audítorskych služieb č.202022

Číslo zmluvy: Zmluva o poskyt. štatutárnych audítorských služieb č. 20/2022

Dodávateľ: Ing. Jozefína Smolková

Podpísaná: 28.06.2022

Platnosť od: 28.06.2022