Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Dodávateľ: Tomáš Vojtek - Top Souvenirs

Podpísaná: 30.08.2022

Platnosť od: 30.08.2022