Zmluva o dielo č. VO-ZSnH_- SP _ 2022-07-18

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. VO-ZSnH-SP_2022 - 07 - 18

Dodávateľ: UNIVENTA Žilina, s.r.o.

Podpísaná: 28.07.2022

Platnosť od: 28.07.2022