Mesiac: <span>máj 2024</span>

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2024/2025

Zápis do Materskej školy

školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 2. do 10. mája 2024

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy v šk. roku 2024/2025
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Inštrukcie
Elektronická prihláška

Do poznámky uveďte, do ktorej MŠ podávate prihlášku pre Vaše dieťa – MŠ Súľov-Hradná alebo MŠ Jablonové

V prílohách sú uverejnené informácie o Zápise žiakov do MŠ v školskom roku 2024/25 a dokumenty, ktoré  tvoria povinnú prílohu prihlášky. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky je potrebné priložiť ako prílohu vyplnené a potvrdené Potvrdenie od lekára.