Ostatné dokumenty

Zverejnené dokumenty

Informácia o úrpovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za na rok 2019
odpad2018.pdf

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Súľov-Hradná  na rok 2020

  • príjmový časť: Rozpočet
  • výdavková časť:

Prenesené kompetencie  Rozpočet

Originálne kompetencie

Schválený rozpočet obce Súľov-Hradná  na rok 2020

-príjmový časť: Rozpočet

-výdavková časť: Rozpočet

Záverečný účet obce za rok 2017
zaverecnyucet2017

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017
plnenierozpoctu20170630p.pdf  – chyba dokument
plnenierozpoctu20170630v.pdf – chyba dokument


Plnenie rozpočtu k 31.03.2017
plnenierozpoctu20170331p.pdf – chyba dokument
plnenierozpoctu20170331v.pdf – chyba dokument

Záverečný účet obce za rok 2016
zavucet2016.pdf

Záverečný účet obce za rok 2015
zavucet2015.pdf

Schválený rozpočet na rok 2014
rozpocet2014prijmy.pdf
rozpocet2014vydavky.pdf

Osobné údaje
Informačná povinnosť: osobneudaje1.pdf
Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa: osobneudaje2.pdf