Rozpočet a ostatné dokumenty

Rok 2023 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 2Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2023

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2023 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 1Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.03.2023

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Finančné prostriedky ŠR z roku 2022 minuté do 31.03.2023 Zostava

Originálne kompetencie

Rok 2023 – Schválený rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Súľov-Hradná na rok 2023

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2022 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 4Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.12.2022

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2022 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 3Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2022

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2022 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 2Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2022

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2022 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 1Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.03.2022

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9 Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2021 – Rozpočet :: ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 4Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.12.2021

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie

ZŠ1-4 Rozpočet

ZŠ5-9Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2021 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 3Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2021

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2021 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 2Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2021 

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2021 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná za 1Q

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.03.2021

 • príjmový časť:Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2020 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.12.2020 

 • príjmová časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Nadačné Rozpočet

Originálne kompetencie Rozpočet

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2020 

 • príjmová časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2020 

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.03.2020 

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Súľov-Hradná  na rok 2020

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie  Rozpočet

Originálne kompetencie