Rozpočet a ostatné dokumenty

Rok 2021 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2021

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2021 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2021

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2021 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.03.2021

 • príjmový časť:Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Rok 2020 – Rozpočet : ZŠ a MŠ Súľov-Hradná

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.12.2020 

 • príjmová časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Nadačné Rozpočet

Originálne kompetencie Rozpočet

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2020 

 • príjmová časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2020 

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 31.03.2020 

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie Rozpočet

Originálne kompetencie

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Súľov-Hradná  na rok 2020

 • príjmový časť: Rozpočet
 • výdavková časť:

Prenesené kompetencie  Rozpočet

Originálne kompetencie