Úradná tabuľa

Úradná tabuľa – oznamy

Zverejnenie zámeru

zamerprenajom2020 

Úradná tabuľa – oznamy

Zverejnenie zámerov
zamerkupa20190613.pdf
zamerpredaj20190613.pdf
zamerprenajom20190613.pdf

PROJEKT –

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná

Názov projektu :Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Kód projektu v ITMS 2014+ :310041K063
Miesto realizácie projektu :Obec Súľov – Hradná
Zmluvná výška NFP:402 685,44 EUR
Časová realizácia projektu:od 03/2019 – 12/2019

popis
plagát