Stavebný úrad

Nové sídlo stavebného úradu

Oznamujeme občanom, že Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, ktorý doteraz sídlil v budove polikliniky v Bytči na ulici Sidónie Sakalovej, je presťahovaný z Polikliniky Bytča od 1. 10. 2018 do nových priestorov v Bytči na Námestí SR č. 5 v podchode, ktorý sa nachádza medzi predajňou Fotolabu a stávkovou kanceláriou NIKÉ, po vstupe do podchodu približne 10 metrov po ľavej strane sú vchodové dvere a následne schodiskom sa prejde na I. poschodie

>

>

Sťahovanie stavebného úradu

Oznamujeme občanom, že Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, ktorý doteraz sídlil v budove polikliniky v Bytči na ulici Sidónie Sakalovej, bude presťahovaný do nových priestorov v Bytči na Námestí SR č. 5 podchode, ktorý sa nachádza medzi predajňou Fotolabu a stávkovou kanceláriou NIKÉ, po vstupe do podchodu približne 10 metrov po ľavej strane sú vchodové dvere a následne schodiskom sa prejde na I. poschodie. Z uvedeného dôvodu bude Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča zatvorený od 21. 9. 2018 /piatok/ do 30. 9. 2018. Otvorený bude pre verejnosť od 1. 10. 2018 v zmysle platných stránkových hodín pre verejnosť. Žiadame občanov, žiadateľov o stavebné konania, aby v čo najväčšej miere v uvedenom čase obmedzili a nepodávali svoje žiadosti na Spoločný stavebný úrad v Bytči.