Stavebný úrad

Eva Mitašová
Telefón: 0904 680 690
E-mail: su@sulov-hradna.sk

Verejné vyhlášky:

Búšovský Peter 10.06.2024
Varhaník Miroslav 10.06.2024

Tlačivá: 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie
Žiadosť o územné rozhodnutie

Sídlo stavebného úradu

Námestie SR č. 5, 014 01 Bytča

Priestory sa nachádzajú v podchode medzi predajňou Fotolabu a stávkovou kanceláriou NIKÉ, po vstupe do podchodu približne 10 metrov po ľavej strane sú vchodové dvere a následne schodiskom sa prejde na I. poschodie

Úradné hodiny 

Pondelok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 15:00