Stavebný úrad

Stavebný úrad:

Ing. Miroslava Kubáňová

  • stavebný úrad
  • drobné stavby

Telefón: 0904 680 690

e-mailový kontakt: kubanovastu@gmail.com

 

Tlačivá: 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o územné rozhodnutie

Sídlo stavebného úradu

Námestie SR č. 5, 014 01 Bytča

Priestory sa nachádzajú v podchode medzi predajňou Fotolabu a stávkovou kanceláriou NIKÉ, po vstupe do podchodu približne 10 metrov po ľavej strane sú vchodové dvere a následne schodiskom sa prejde na I. poschodie