Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

Číslo zmluvy: 12/2022

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2022

Platnosť od: 01.11.2022