Dohoda č. 22/25/010/51

Dohoda č.222501051

Číslo zmluvy: 22/25/010/51

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 18.10.2022

Platnosť od: 18.10.2022