Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskyt. finananč.príspevku

Číslo zmluvy: 8/2022

Dodávateľ: Žilinský turistický kraj

Podpísaná: 14.07.2022

Platnosť od: 14.07.2022