Zmluvy

Dohoda

Číslo zmluvy: CPZA-ON-2016/006953-014

Dodávateľ: SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Podpísaná: 26.09.2016

Platnosť od: 26.09.2016