Zmluva o dielo č. VO-ZSnH-SP_2022-06-14

Zmluva o dielo ABC Building,s.r.o.

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. VO-ZSnH-SP_2022-06-14

Dodávateľ: ABC Building, s.r.o.

Podpísaná: 30.06.2022

Platnosť od: 30.06.2022