Zmluva o spolupr.a financov.realizácie dobud.amatérskej futbal. infraštruktúry

Zmluva o spolup.a financov.realiz.dobud.amatérsk.futbal

Číslo zmluvy: Zmluva o spolupr.a financov.realizácie dobud.amatérskej futbal. infraštruktúry 9/2022

Dodávateľ: Slovenský futbalový zväz

Podpísaná: 20.05.2022

Platnosť od: 20.05.2022