Zmluvy

Zmluva o dielo č. 6/2021

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 6/2021

Dodávateľ: Ing.arch.Zdena Brzá

Podpísaná: 17.12.2021

Platnosť od: 17.12.2021

Kúpna zmluva č. 12/2021

Číslo zmluvy: Kúpna zmluva č. 12/2021

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 5610€

Podpísaná: 14.12.2021

Platnosť od: 14.12.2021

Zmluva o dielo č. 10/2021

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 10/2021

Dodávateľ: Ing. Jozef Kubás, PhD.

Suma: 240€

Podpísaná: 08.11.2021

Platnosť od: 08.11.2021

Zmluva o dielo 9/2021

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo 9/2021

Dodávateľ: Ing. Michal Ballay, PhD., LL.M

Suma: 240€

Podpísaná: 08.11.2021

Platnosť od: 08.11.2021

Kúpno – predajná zmluva

Číslo zmluvy: Kúpno - predajná zmluva

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 200€

Podpísaná: 10.12.2021

Platnosť od: 10.12.2021

Dohoda č. 21/25/054/115

Číslo zmluvy: Dohoda č. 21/25/054/115

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Podpísaná: 29.11.2021

Platnosť od: 29.11.2021

Zmluva o pripojení

Číslo zmluvy: 8/2021 Zmluva o pripojení

Dodávateľ: VM Telecom, s.r.o.

Podpísaná: 09.11.2021

Platnosť od: 09.11.2021

Zmluva č. 146/POD-501/21

Číslo zmluvy: Zmluva č. 146/POD-501/21

Dodávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Podpísaná: 28.10.2021

Platnosť od: 28.10.2021

Dohoda č. 21/25/012/17

Číslo zmluvy: Dohoda č. 21/25/012/17

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Podpísaná: 02.11.2021

Platnosť od: 02.11.2021

Dohoda č. 21/25/010/16

Číslo zmluvy: Dohoda č. 21/25/010/16

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Podpísaná: 02.11.2021

Platnosť od: 02.11.2021

Zmluva o dielo 01/09/2021

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo 01/09/2021

Dodávateľ: Michal Kudelčík

Podpísaná: 06.09.2021

Platnosť od: 06.09.2021

Zmluva o nájme bytu

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 18.08.2021

Platnosť od: 18.08.2021