Tlačivá

Zverejnené tlačivá obecného úradu

Obecný vodovod

Žiadosť o zavedenie vodovodnej prípojky
Ziadost-voda.pdf

Zmluva o odbere pitnej vody
Zmluva-voda.pdf

Trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt:
Prísť osobne s občianskym preukazom a výpisom listu vlastníctva nehnuteľnosti z katastra.

Zrušenie trvalého pobytu:
Priniesť vypísané tlačivo „Návrh na zrušenie trvalého pobytu“ a príslušné dokumenty podľa obsahu tlačiva
Navrh-na-zrusenie-TP