Tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu

Prihlásenie na trvalý pobyt:
Prísť osobne s občianskym preukazom a výpisom listu vlastníctva nehnuteľnosti z katastra.

Zrušenie trvalého pobytu:
Priniesť vypísané tlačivo „Návrh na zrušenie trvalého pobytu“ a príslušné dokumenty podľa obsahu tlačiva
Navrh-na-zrusenie-TP