Zmluva o združenej dodávke plynu

zmluva o združenej dodávke plynu

Číslo zmluvy: 14/2022

Dodávateľ: Východoslovenská enertika a.s.

Podpísaná: 19.12.2022

Platnosť od: 19.12.2022