Obecný úrad

Obecný úrad
Súľov 65
01352 Súľov – Hradná
tel.č.: 041/557 40 16
e-mail: urad@sulov-hradna.sk

IBAN: SK14 0200 0000 0000 2532 8432
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Obecný úrad Súľov-Hradná

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok NESTRÁNKOVÝ
Streda 7:30 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00
 
Prestávka 12:30 – 13:00

Starosta:

Ing. Jaroslav Bušfy
0903 543 337
starosta@sulov-hradna.sk

Zástupca starostu:

Ing. Jaroslav Búšfy
0911 360 022

Pracovníci obecného úradu

p. Natália Fanová

 • účtovníctvo obce
 • fakturácie
 • pokladňa
 • nájomné byty

p. Soňa Smatanová

 • matrika
 • register obyvateľstva
 • register adries
 • mzdová agenda
 • sociálne veci

Viera Novosadová

 • správa miestnych daní
 • správa registratúry úradu
 • účtovníctvo ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 • cintorínske poplatky

Kontrolór obce

Bc. Jozefína Šípková

Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Súľov-Hradná – volebné obdobie 2022 – 2026

poslanci@sulov-hradna.sk

Pre časť obce Súľov:

Ing. Ľubomír Baláž
Ing. Tomáš Šefara
Mgr. Anna Ďurajková
Mgr. Katarína Ďurcová

Pre časť obce Hradná:

Ing. Jaroslav Búšfy
Júlia Harvančíková, DiS
Ing. Arch. Andrej Smatana