Obecný úrad

Informácie obecného úradu

Obecný úrad Súľov-Hradná

Kontakt

Obecný úrad

Súľov 65
01352 Súľov – Hradná
tel.č./fax: 041/557 40 16
e-mail: urad@sulov-hradna.sk

Úradné hodiny

Pondelok8:30 – 15:30 h
Utoroknestránkový deň
Streda8:30 – 16:30 h
Štvrtok8:30 – 15:30 h
Piatok8:30 – 12:00 h
Obedňajšia prestávka12:30 – 13:00 h

Starosta:

Ing. Jaroslav Bušfy

0903 543 337

starosta@sulov-hradna.sk

 

Zástupca starostu:

Ing. Arch. Andrej Smatana

 

Pracovníci obecného úradu

p. Lenka Kerešová

 • účtovníctvo obce
 • fakturácie
 • pokladňa
 • nájomné byty

p. Soňa Smatanová

 • matrika
 • register obyvateľstva
 • register adries
 • mzdová agenda
 • sociálne veci

sl. Kristína Mičienková

 • správa daní a poplatkov
 • register pošty
 • účtovníctvo ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 • info a predaj propagačného materiálu

Kontrolór obce

Bc. Jozefína Šípková

Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Súľov-Hradná volebné obdobie 2018 – 2022

poslanci@sulov-hradna.sk

 

Pre časť obce Súľov

Ondrej Danížek
Peter Búšovský
Rudolf Tvrdý
Ing. Ľubomír Baláž

 

Pre časť obce Hradná :

Richard Kereš
Ing. Arch. Andrej Smatana
Radovan Búšovský