Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Číslo zmluvy: 15/2022

Dodávateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Podpísaná: 27.12.2022

Platnosť od: 27.12.2022