Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č.4 k Zmluve o poskyt. služieb

Číslo zmluvy: Dodatok č. 4

Dodávateľ: EM CARD, a.s.

Podpísaná: 05.10.2022

Platnosť od: 05.10.2022