Obecný vodovod

Tvrdosť vody je cca. 18°dH (prevod)

Poplatok za dodávku vody: 
0,80 €/m3 pre fyzické aj právnické osoby (domácnosti aj podnikatelia)

Úrad pre regláciu sieťových odvetví – potvrdenie o cene r.2023

Poplatok za pripojenie k obecnému vodovodu:
50 € + práca 10 €/hod. + náklady za použitý materiál

Poplatok za opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete
10 €/hod. + náklady za použitý materiál

Žiadosť o zavedenie vodovodnej prípojky
Zmluva o odbere pitnej vody

Rozbory vody:

22.11.2022 – Hradná
25.10.2022 – Hradná
25.10.2022 – Súľov
1.12.2022 – Zhodnotenie
27.09.2022 Hradná
27.09.2022 MŠ Súľov
27.09.2022 OU Súľov
11.8.2022 Vodovod SÚĽOV
19.04.2022 Prameň SÚĽOV
19.04.2022 Vodovod SÚĽOV
19.04.2022 Prameň HRADNÁ
19.04.2022 Vodovod HRADNÁ

22.9.2021 Súľov – Protokol č. 54552021
22.9.2021 Hradná – Protokol č. 54562021
Vyjadrenie k výsledkom rozboru vody 22.9.2021

4.5.2021 – Protokol č. 22572021