Zmluvy

Zmluva o poskytnutí NFP

Číslo zmluvy: IROP-Z-302021J326-222-13

Dodávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Suma: 199714.79€

Podpísaná: 20.11.2019

Platnosť od: 23.11.2019

Darovacia zmluva

Číslo zmluvy: 2019-12-02

Dodávateľ: HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.

Podpísaná: 02.12.2019

Platnosť od: 02.12.2019