Dohoda č. 22/25/054/181

Dohoda č.2225054181

Číslo zmluvy: 22/25/054/181

Dodávateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 28.11.2022

Platnosť od: 28.11.2022