Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu č. 3/2016

Číslo zmluvy: 3/2016

Dodávateľ: Obec Štiavnik

Podpísaná: 22.06.2016

Platnosť od: 22.06.2016

Prílohy