Zmluva o ubytovaní

Číslo zmluvy: 62016

Dodávateľ: TSS GRADE, a. s.

Suma: 1900€

Podpísaná: 01.05.2016

Platnosť od: 01.05.2016

Platnosť do: 30.06.2016

Prílohy