Zmluva o poskyt. dotácie na obyst. nájom. bytov

Číslo zmluvy: 0105-PRB/2016

Dodávateľ: Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR

Suma: 211710€

Podpísaná: 07.11.2016

Platnosť od: 07.11.2016

Prílohy