Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Dodávateľ: DEUS

Podpísaná: 20.10.2016

Platnosť od: 20.10.2016

Prílohy