Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Číslo zmluvy: CPZA-ON-2016/006953-003

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 29.06.2016

Platnosť od: 30.08.2016

Prílohy