Zmluva o terminovanom úvere

Číslo zmluvy: 952/2016/UZ

Dodávateľ: VÚB, a.s.

Suma: 72108€

Podpísaná: 22.11.2016

Platnosť od: 22.11.2016

Prílohy