Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Číslo zmluvy: 42016

Dodávateľ: Ing. Blažeková Viera, audítor,číslo licencie SKAU 196

Suma: 1000€

Podpísaná: 23.08.2016

Platnosť od: 23.08.2016

Prílohy