ZMLUVA O DIELO

Číslo zmluvy: 160603

Dodávateľ: VIKTOR KVAŠŠAY VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

Suma: 51587.03€

Podpísaná: 03.06.2016

Platnosť od: 04.06.2016

Prílohy