Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: KRHZ-ZA-R-427-001/2016

Dodávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 27.06.2016

Platnosť od: 27.06.2016

Platnosť do: 31.05.2021

Prílohy