Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Číslo zmluvy: č. 1

Dodávateľ: Tendernet, s.r.o.

Podpísaná: 11.06.2019

Platnosť od: 11.06.2019

Prílohy