Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: uznOZ_62-2019

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 03.07.2019

Platnosť od: 03.07.2019

Prílohy