Zmluva o poskyt. dotácie z prostr. DPO SR

Číslo zmluvy: 39225

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 3000€

Podpísaná: 18.04.2019

Platnosť od: 18.04.2019

Prílohy