Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo zmluvy: 6/2019

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 01.07.2019

Platnosť od: 01.07.2019

Platnosť do: 31.12.2019

Prílohy