Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Číslo zmluvy: č. 1

Dodávateľ: Marián Bušfy

Podpísaná: 01.03.2019

Platnosť od: 01.03.2019

Prílohy