Zmluva o poskyt.dot.z prostr. DPO SR

Číslo zmluvy: 149099

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 1400€

Podpísaná: 01.04.2019

Platnosť od: 01.04.2019

Prílohy