Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. služieb

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodávateľ: EM CARD, a.s.

Podpísaná: 01.11.2021

Platnosť od: 01.11.2021