Zmluva o dielo 9/2021

Zmluva o dielo Ballay

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo 9/2021

Dodávateľ: Ing. Michal Ballay, PhD., LL.M

Suma: 240€

Podpísaná: 08.11.2021

Platnosť od: 08.11.2021