Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu so sídlom v Bytči

Dohoda medzi stav. úradmi

Číslo zmluvy: Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu so sídlom v Bytči č. 7/2021

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 30.06.2021

Platnosť od: 01.07.2021