Zmluva o dielo č. 6/2021

Zmluva o dielo 62021

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 6/2021

Dodávateľ: Ing.arch.Zdena Brzá

Podpísaná: 17.12.2021

Platnosť od: 17.12.2021