Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Číslo zmluvy: 8/2021 Zmluva o pripojení

Dodávateľ: VM Telecom, s.r.o.

Podpísaná: 09.11.2021

Platnosť od: 09.11.2021