Zmluva o dielo č. 10/2021

Zmluva o dielo Kubás

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 10/2021

Dodávateľ: Ing. Jozef Kubás, PhD.

Suma: 240€

Podpísaná: 08.11.2021

Platnosť od: 08.11.2021