Naučný chodník

Stredne náročná trasa náučného chodníka vedie cez turisticky najzaujímavejšiu centrálnu časť ŠPR Súľovských skál.
Najvyššie položené miesto je Súľovský hrad – 652,4 m. n. m..
Po celej dĺžke tohto okruhu sa nachádzajú tabule s informáciami o miestnej flóre, faune a geológii. Na trase sa nachádzajú zaujímavosti ako Gotická brána, niekoľko vyhliadok do okolitých dolín a samozrejme zrúcanina Súľovského hradu. Strmšie miesta sú dodatočne zaistené rebríkmi, kovovými kruhmi, na horné vyhliadky hradu je potrebné preliezť cez kamenné okno.
Časový odhad: 1:40h (doba nezahŕňa prestávky a záleží na podmienkach terénu a individuálnej kondícii návštevníkov)
Prevýšenie: 300m hore, 300m dolu na 4,2km.
Hlavné body: Súľov parkovisko -Gotická brána -Súľovský hrad -Lúka pod hradom -Lúka pri Kamennom hríbe -obec Súľov / Súľov parkovisko.

Náučný chodník