Evanjelický kostol

Informácie ku konaniu bohoslužobných stretnutí v CZ ECAV Súľov-Hradná

Advent – Vianoce 2021

 

Na základe nových opatrení platných od 10.12.2021 je možné čiastočne obnoviť bohoslužobný život za týchto podmienok:

  • Všetky sa môžu konať iba v režime„OP“ – teda PRE OČKOVANÝCH A PREKONANÝCH
  • Počet účastníkov bohoslužobných zhromaždení je určený kapacitou 30 osôb
  • Pre všetkých (zaočkovaných aj nezaočkovaných) je stále umožnená tzv. INDIVIDUÁLNA PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ– teda spoveď s VP pre maximálne 6 osôb/jedna domácnosť (kontaktujte zborového farára na telefónnom čísle 0940 515 133)
  • Vzhľadom na obmedzenú kapacitu bohoslužobného priestoru Vás prosíme, aby ste sa na spoveď s Večerou Pánovou prihlasovali a dohodli sa priamo u brata farára Mareka Hrivňáka – telefonicky: +421 940515 133.
  • Okrem zverejnených termínov máte možnosť využiť, a pozývame Vás k tomu, aj prihlasovanie sa na osobnú spoveď s VP v počte 6 osôb/jedna domácnosť. Ďakujeme za pochopenie. V prípade akýchkoľvek dotazov, či individuálnych duchovných potrieb, sa neváhajte na nás obrátiť.
  • V prípade, ak bude už povolená kapacita kostola naplnená (aktuálne 30 osôb), je stále možné zúčastniť sa Služieb Božích a zostať pred kostolom v primeraných rozostupoch. Zvukový prenos bude zabezpečený.

Evanjelický a.v. farský úrad v Súľove – Hradnej

Súľov 203
013 52 Súľov – Hradná
tel./041/5574014

zborový farár: Mgr. Marek Hrivňák
Služby Božie : Evanjelický a.v. kostol v Súľove – každú nedeľu o 10.10 hod.