Fauna

Medzi špecifických hniezdičov skalných biotopov Súľovských skál patrí skaliar pestrý. Je plachý, no napriek tomu v tomto človekom ovplyvňovanom prostredí hniezdni rád, často ho zastihneme na elektrických drôtoch, na plotoch.
Sokol myšiar a kavka obyčajná bývajú vedľa seba blízko. Sú to najvyššie hniezda v biotope Súľovských skál; majú hniezda v skalných vežiach, v stenách hlavného hrebeňa, na skalnatých terasách, v puklinách. Sokol myšiar je chránený zákonom. Tu, vďaka nemu a prostrediu, vznikla krásna filmová rozprávka o Sokoliarovi Tomášovi.
Trasochvost horský je jedným z charakteristických vtákov územia; jeho prirodzeným biotopom je okolie potoka s vyčnievajúcimi skalami. Živí sa hmyzom. Hniezdi dvakrát do roka, hniezdo buduje v skalných výklenkoch pri brehu toku.
Jedny z najzaujímavejších v Súľovských skalách sú fauny pavúkov – arachnofauna. Odborná štúdia Františka Millera a Jaroslava Svatoňa po dvojročnom výskume popisuje bežné aj vzácne druhy mnohých čeľadí v počte 176 druhov a typov.
Z plazov bolo dosiaľ zistených 5 druhov. Ich typickým druhom je Jašterica múrová. Nálezisko tohto vzácneho druhu predstavuje izolovanú, severne vysunutú lokalitu. Je to neobyčajne bystrá a po skalách bezpečne sa pohybujúca jašterica. Okrem tohto druhu je hojne zastúpená aj jašterica obyčajná, z ďalších plazov slepúch obyčajný a zmyjovec hladký. Všetky spomenuté druhy sú medzi chránenými živočíchmi.
V 60-tych rokoch sa tu uskutočnil aj výskum motýľov. Materiál sa zbieral dlhodobo v celej oblasti. Celkový počet dosiaľ zistených druhov motýľov v Súľovských skalách je 225 druhov.
Dva druhy netopierov ako večernica tmavá, raniak hrdzavý, v Šarkanej diere prebývajúci netopier obyčajný a podkovár malý.
Z drobných cicavcov sú to ryšavka žltohrdlá, piskor obyčajný, hraboš poľný, plch lieskový. Jazvec a mačka divá sa tu vyskytujú ojedinele a rys ostrovid len prechodne. Z poľovnej zvery je to muflón, daniel, srnec hôrny, sviňa divá, jeleň hôrny.