Počiatky osídlenia

Najstaršie osídlenie

Archeologické nálezy v podobe črepov nádob, či častí kostier jaskynných medveďov sú najstaršími dokladmi osídlenia súľovskej doliny. Nájdené boli v jaskyni Šarkania diera a  datované do pravekého obdobia eneolitu (2900-1900 rokov pred narodením Krista). Tieto archeologické artefakty sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.
Nálezy na viacerých miestnych lokalitách takmer súvislo mapujú osídlenie i v ďalšom období.
Sídlisko lužickej kultúry v dolinke Javor z obdobia halštatu (7.-5 storočie pred Kr.) bolo kvôli bezpečnosti obohnané masívnym oplotením vo forme drevených hradieb.
Sídlisko z doby rímskej (1.-4. storočie) v blízkosti návršia Háj v Hradnej chránilo prechod cez sedlo Patúch z Rajeckej doliny do Súľova.
V hradiskovom období (6.-12. storočie) dostávali opevnené sídliska názvy Hrádok alebo Hradište. Vznikali pri strategických miestach. Ak neboli osídlené, predstavovali útočište v nebezpečenstve. V Súľove sa hrádok, volaný Hrádek, nachádza na Strmom kopci nad starým Minarovským mlynom pred vstupom do skalnej tiesňavy Súľova. V Hradnej vrch Hrádek čnie od severu nad prechodom cesty Súľov – Rajec cez rozvodie Rajčianky a Váhu na hranici chotára s obcou Malá Čierna. Dobové pramene hovoria o väčšom a menšom hradisku v Hradnej v blízkosti Vlčej jamy a vrchu Marek. Osídlenie hrádkov v Súľove aj v Hradnej bolo datované do 9.-11. storočia.

 

Typickým prejavom tejto doby bolo mohylové pochovávanie – spálené zvyšky ľudského tela uložili na povrch zeme a navŕšili mohylou (umelým násypom z hliny, niekedy v kombinácii s kameňom, navŕšeným nad hrobom). Jedno z popolnicových pohrebísk v Súľove bolo zničené neodborným zásahom. Objavené bolo pri rozširovaní cesty na začiatku obce v roku 1928 na ľavej strane smerom do obce oproti domu č. 7 v blízkosti niekdajšej vápenky. Našlo sa tu okolo 10 hlinených nádob vyplnených popolom, kosťami a niekoľkými bronzovými ozdobami (zelenými drôtikmi). Všetko sa vyhodilo spolu so zeminou. Archeológovia zachytili neodborné zásahy tzv. hľadačov pokladov i v Šarkanej diere.

 

Samotná obec je doložená už v mladšom hradiskovom období a prechádza i do raného stredoveku.